Govor

Hvala. Sekretar me informira o, informirao da su Vaši amandmani podijeljeni po klubovima, tako da su zastupnici imali priliku da budu upoznati sa ovim amandmanima. Vidim da nema prijavljenih ovim završavamo raspravu. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj šest, Ad. 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zastupnika Nikole Lovrinovića za uvrštavanje u dnevni red 22. sjednice Predstavničkog doma nove tačke koja glasi: Prijedlog deklaracije o dobivanju kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji, broj: 01-50-1-15-22/21 od 08.07.2021.