Govor

Hvala. Nema više, ima, Mirjana Marinković-Lepić, ispravka krivog navoda. Izvolite.