Govor

Gospodine Lovrinoviću, rasprava o hitnom postupku.