Govor

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Dakle, evo prije svega kolegici Lepić, znači kažete Vi da je on gori nego onaj, da ako ste Vi konstanta(?), da ako Vi tvrdite da je to tako. Dakle, ne znam, možete Vi imati stav taj, ali da Vi kažete ovdje da je taj zakon gori od onog kojeg imamo to treba kazati Parlament eventualno, eventualno. Dakle, kolega Emrić, mi smo imali amandmane koji su ovdje stavljani, pa rušeni, pa sad se vratilo od Doma naroda, itd. I evo, ovo je jedan od zakona da, o čemu sam ja govorio kod onoga usvajanja dnevnog reda, kako mi radimo, dakle po žurnom postupku bez kolega. I on će vjerovatno danas biti usvojen. I mi svi dobro znamo, dakle, da ovo nema svog kraja. Ja razumijem diskusiju, razumijem želju da se doprinese boljem rješenju, razumijem i želju da se natjera parlamentarna većina da radi ili da onaj ko treba da radi da radi, ministar pravosuđa, Vijeće ministara, sve to razumijem, ali ne razumijem silenje stvari u ovome Parlamentu. I ovo nije prvi put. I danas će biti hitni postupak pa će to opet završiti kako će završiti na Domu naroda. I to sve znamo mi, i sve to mi znamo, bez kolega biće hitni postupak usvojen, mi, evo, nećemo biti za taj hitni postupak iz Kluba HDZ-a, i usvojit će se Zakon, i onda ćemo u medijima kazati – eh eto oni tamo, dakle, nisu za evropski put Bosne i Hercegovine. A sjećam se izvješća ovdje, 180 stranica je bilo, o stanju evropskog puta Bosne i Hercegovine ...