Govor

Hvala. Zastupnik Lovrinović, diskusija. Izvolite.