Govor

Pa, ja se zaista pitam je li nama u cilju da donosimo zakone po evropskim standardima ili nije. Ja ne razumijem diskusiju kolege Lovrinovića koji kaže – ne znamo mi u čemu nije dobar zakon koji je u izradi u Vijeću ministara već ne znam koje vrijeme, a znamo mi svi da je taj tekst zakona gori od onog, od ovog što imamo. I drugo, je li to treba da produžavamo stalno neko vrijeme donošenja zakona i da otežemo određene stvari kao trakavicu, kao što se to, evo radi, ovaj, od strane Vijeća ministara, pa, evo, i neke inicijative traju po dvije godine pa još nisu završene, itd. Dakle, ako radimo zakon i ako treba da imamo zakon valjda odmah treba da ga imamo u skladu sa evropskim standardima, pa sutra kad dobijemo kandidatski status evo imat ćemo barem nešto riješeno. Prema tome, u svakom slučaju podržavam da se danas uvoji odluka o hitnom postupku.