Govor

Hvala. Uvažena zastupnica Mirjana Marinković-Lepić, diskusija. Izvolite.