Govor

Dakle, i ja kažem da se radilo, dakle tu se ne razlikujemo. Dakle, Ministarstvo pravde je radilo, samo je radilo na način da je proizvelo zakon koji ne ispunjava ni minimum uslova koji su, od onoga ko nam postavlja te uslove, označeni kao dovoljni da se tom zakonu da zeleno svjetlo. Govorimo o Evropskoj uniji. Slažem se ja s Vama, može biti i preventivni, i represivni, i kakav god, ali takav da tim, usvajanjem tog zakona ispunjavamo uslove Evropske unije, jer je ovo jedan od 14 prioriteta. I bez obzira šta Vi i ja mislili o nekom zakonu nama je važno u ovom trenutku šta o tome misle institucije Evropske unije. Vi ste u pravu da se radilo, i ja kažem da se radilo, a radilo se na taj način da je, da su komentari od Venecijanske komisije porazni. Radilo se u skladu sa dogovorom da poslanici povuku svoje prijedloge pa će Ministarstvo dati i da to ubrzamo. A ovako nakaradnim zakonom je čitav proces usporen. I zbog toga je ovaj Zakon vraćen u proceduru i zbog toga odgovara mogućnost, dakle hitnost je zato što je hitno da se uradi i zato što smo ovaj tekst već ovdje na ovom Domu prošli i gdje su uvaženi, gospodine Lovrinoviću, i Vaši amandmani i sastavni su dio ovog materijala.