Govor

Uvaženi zastupnik Lovrinović, ispravka krivog navoda. Izvolite.