Govor

Mislio sam da će se kolega Arnaut, ovaj, javiti. Pa, vrlo jednostavno, ovo je Zakon koji je već bio u proceduri i dobio je podršku Predstavničkog doma. U međuvremenu je raznim proceduralnim alatima zaustavljen. I mi kao predlagači smo rekli ok, ako je to dogovor Delegacije EU u Sarajevu i Ministarstva pravde da se napravi neki zakon koji će biti prihvatljiv svima i da ga po hitnoj proceduri usvojim uredu. Taj zakon je Ministarstvo napravilo i imali ste prilike pročitati u medijima šta o njemu misli Venecijanska komisija i eksperti iz ove oblasti. Dakle, nešto što ne ispunjava ni minimum uslova. Razlog zašto smo ovaj Zakon vratili u proceduru je taj što, dakle, očigledno sa strane Ministarstva pravde ne postoji dobra volja da ispunimo ovaj uslov koji je jedan od onih 14. I da ne bi gubili vrijeme vratili smo Zakon koji je već dobio podršku jednog doma, da probamo sa njim. Žao mi je samo što smo izgubili vrijeme i što je zloupotrijebljena naša dobra volja da na neki način povučemo ručnu. Evo tu su i kolege Arnaut i Emrić, baš smo bili kooperativni, ali očigledno da je to Ministarstvo pravde zloupotrijebilo.