Govor

Zakonodavno-pravni sektor dostavio je svoje Mišljenje. Otvaram raspravu o Zahtjevu za hitni postupak. Nema prijavljenih, ima, uvaženi zastupnik Magazinović. Izvolite.