Govor

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ja sam dobio jedan odgovor, kako ste rekli, dakle, od Tužiteljstva BiH, a odnosi se na poziciju i status gospodina Selme Cikotića u predmetu stradanja bugojanskih Hrvata. Naime, vi se kolege sjećate da sam ja to postavljao kao pitanje, upit, dakle načina provjeravanja kod kandidiranja za člana Vijeća ministara, itd, dobio sam nekakve odgovore koje sam dobio. Međutim, znači ovo što je kolega Magazinović govorio o stanju u Tužiteljstvu, opet zakonu koji nam je također neko nametnuo, i samo ću reći ovaj put da HDZ ni u prošlom sazivu, a ni u ovome nikad nije podržao ta izvješća, za razliku od drugih, a sada su svima puna usta stanja u Tužiteljstvu i pravosuđu. Dakle, ja sam postavio pitanje ..., ali to nije ni noše, znate ja od načelnika Bihaća nisam dobio, ja mislim ima jedno dvije i po godine, tri, odgovor uopće gdje su pare gore za izbjeglice i prognanike, niti čovjek smatra uopće da mi treba odgovoriti, jer ovaj naš Zakon o parlamentarnom nadzoru ja mislim eto nešto vrijedi, e to je to šta, kako mi radimo, dakle ... onog što sam maloprije govorio, postavio sam pitanje Tužiteljstvu, znači 21.09.2020. Dobio sam odgovor 02.08.2021., znači evo skoro godinu dana. Hvala lijepa, dakle, a da samo znate u tom odgovoru kaže se da je 2018. godine tužiteljica, koja je otišla u mirovinu, znači gospodina Selmu Cikotića izvadila iz predmeta, dakle o ubojstvima bugojanskih Hrvata, a da su to ljudi koji su imali pravo žalbe na to saznali tek 2020. kada je neki tužitelj se sjetio i rasporedio taj predmet nekome drugome, pa je onda on obavijestio stranke u postupku da imaju pravo se na to žaliti. Zamislite vi, znači dvije godine žena je to uradila, otišla u mirovinu, sigurnosne agencije kao nisu znale i oni nam i odgovaraju. Da li su one znale to ili nisu da je on bio u predmetu kod imenovanja to je meni bio prvi motiv da ovo postavim pitanje. E, ovo je, dakle, nešto gdje se mi nalazimo nažalost, i ne znam jednostavno šta bih rekao osim onog što sam u uvodnom dijelu rekao o našem radu, o našem stanju, o našem razmišljanju. I ja se nadam, nadam se, dakle, da ćemo konačno nešto promijeniti prema, odnos naš prema svemu ovome. Hvala lijepo.