Govor

Hvala lijepo. Uvaženi zastupnik Lovrinović. Izvolite.