Govor

Zahvaljujem. Moje jedno od pitanja o kojem želim sad govoriti je bilo upućeno VSTV-u, a tiče se presude Vrhovnog suda u slučaju ubistva Dženana Memića koje je krajnja potvrda da je čitav proces od strane pravosuđa, i u tužilačkom dijelu, a onda kasnije i suđenju, vođen u pogrešnom pravcu. Moje pitanje je bilo, prije svega, koliko je koštalo pet godina pravosudnog procesa vođenog u pogrešnom pravcu i da li će odgovorni biti sankcionisani i na koji način i da li se VSTV bavi mogućim zloupotrebama službenog položaja nosilaca pravosudnih funkcija u ovom i u drugim slučajevima. Želim i ovdje da kažem da sam šokiran odgovorom, a odgovor otprilike kaže – neće se nikome ništa desiti. I opet se ovim odgovorom vraćamo na onu priču šta je najveći problem ove države, pa onda svak ima neki svoj stav, a izgleda da svi oni koji kažu da je loše pravosuđe rak rana ovog društva su upravu. Ono što ovaj odgovor razlikuje od svih prethodnih jeste da je ovo po prvi put neko stavio na papir, potpisao i udario pečat, jer se kaže da su nosioci pravosudnih funkcija zaštićeni u obnašanju svog posla, u obnašanju svoje funkcije, a da se pri tome ni na jedan trenutak nije osvrnulo na to kad oni izađu izvan tog okvira, kad zloupotrijebe svoju pravosudnu funkciju. Dakle, i to se smatra da su u tom trenutku zaštićeni. Znate koja je ovo poruka tužiocima, sudijama? Radite šta hoćete, ne može vam niko ništa. Specifičan je slučaj jer ima potvrdu Vrhovnog suda Federacije da je pet godina vođen u pogrešnom pravcu, i veliki je broj ljudi učestvovao u tome, a VSTV kaže – neće nikome biti ništa. Dakle, ovaj dokument će biti zaista i u narednom periodu predmet brojnih rasprava, ne samo ovdje u Parlamentu, jer je zaista ovo po prvi put da neko stavi svoj, ponavljam, potpis i udari pečat na to da se kaže da zloupotreba pravosudne funkcije ne podliježe nikakvoj odgovornosti. To se mora promijeniti.