Govor

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Kolegi Magazinoviću, a na neki način i kolegi Osmanoviću, ja sam siguran da tako niste mislili, da ste Vi mislili figurativno, gospodine Magazinoviću, kazati da nećete ni za kim trčati, to stoji tako, dakle, ali banalizirati stvar da ljudi sjede po kavanama i da sad mi njih trabamo ganjati po kavanama naše kolege da bi oni, evo, oni shvatili ko su, što su i šta rade, mislim da nije okej, jer izražavanje stava političkog je i glasovanje za, i protiv, i suzdržan, i biti, i ne biti, dakle, to je sve dio parlamentarne, parlamentarnoga rada i ono šta je posao zastupnika, naravno, da je nazočnost na sjednicama ... odnosno doma u kojem je član, sve se ja to slažem. Međutim, dakle, jedno stanje, kolega Osmanoviću nisam siguran, dakle, jes ga konkretno sad u ovoj situaciji proizveo netko drugi, dakle, čega smo mi postali taoci, međutim među nama posebice parlamentarnom većinom nešto ne ide kako treba još od prošlog mandata, ja sam evo imao sreću da budem i tada i sada i u parlamentarnoj većini i u Zastupničkom domu, nešto ne ide, dakle, nešto se ne poštujemo, u pravu ste Vi mi se svi nešto slušamo a niko nikog ne čuje. Dakle, svako bi rješavao neko pitanje na svoj način i kako on to vidi, često puta, ja ponovo ponavljam, kažem nije tema i nezgodno mi je sad otvarati ovdje svu tu priču, dakle, kod bilo kojeg zakonskog rješenja kojeg nameće bilo tko, ima pravo u ovom Domu, ali se kroz to zakonsko rješenje često puta želi promijeniti Ustav. Stalno se, dakle, docira, evo recimo, HDZ- u da je on za nekakve podjele, ono samo zato što poštuje Ustav, samo zato što traži izmjenu Izbornog zakona i da ga neko legitimno predstavlja, mi dakle dijelimo državu. Mi poštujemo Ustav dejtonski, tako je on rekao, tako je on rekao da nas mora biti u Domu naroda i da nam ne treba niko drugi mijenjati onaj, birat naše predstavnike. Dakle, mi se tu ne slušamo, pa onda tako da se izabere Središnje izborno povjerenstvo, pa se izabere Istražno povjerenstvo za pravosuđe u jednom domu, pa se ono predstavlja da je ono povjerenstvo Parlamentarne skupštine, što nije točno..../zastupnik se upozorava na vrijeme/... i tako niz problema i kad to se sve sabere dođe još jedna ovakva, kaće sreća, odluka, je li, koja je trebala biti možda prije ili već ne znam kako, i onda imamo šta imamo i onda je sad opet najrađe bi sve ovo danas održali i bojim se da će to tako danas i bit, da odgovornost prebacimo evo ..../zastupnik se upozorava na vrijeme/... na vas, vi na mene i na nekog drugog. Nije u redu, dakle, moramo sjesti jednom se shvatiti i uvažiti da je ovo država sviju nas, sviju nas, pa i onih koji predstavljaju konstitutivni narod, tako je Ustav rekao. Ko se s tim ne slaže nek mijenja Ustav ako može, ako ne može šta ću mu ja, ne može mene silovat ovdje.