Govor

Hvala. Nemamo više prijavljenih za postavljanje usmenih pitanja. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Što se tiče izmjena dnevnog reda današnje sjednice želim napomenuti sljedeće, s dnevnog reda skinute su ranije tačke: Tačka 6. Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači zastupnici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez, skraćeni postupak, jer Ustavnopravno kaomisija nije dostavila mišljenje i Tačka 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač zastupnik Denis Zvizdić, zakon je bio u drugom čitanju, jer je predlagač dostavio akt o povlačenju Prijedloga zakona iz zakonodavne procedure, jer je zakon sa sličnom tematikom nametnut od strane Ureda visokog predstavnika. Na dnevni red su dodate dvije tačke: Tačka 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dopune broj 1 Ugovora o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu, između Evropske komisije, djelujući u ime Evropske unije, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Tačka 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju odricanja i izmjene i dopune u vezi sa Sporazumom o investicionom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – Putna interkonekcija s Hrvatskom „Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišc“, koje su potpisale 11. decembra 2020. godine u Luksemburgu i 5. marta 2021. u Sarajevu. Otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Obzirom, Nikola Lovrinović izvolite.