Govor

Dajte na glasanje. Prisutno 14 – za 13, suzdžrano 1. Dakle, konstatujem da smo dali saglasnost za ratifikaciju sporazuma i ugovora iz tačaka od 12. do 18. tačke dnevnog reda, uključujući i tačku 18. dnevnog reda. Zaključujem 19. sjednicu. Naredna sjednica će biti održana 29. ovog mjeseca, na njoj nadam se da ćemo imati i budžet. Hvala vam.