Govor

Ponovite glasanje. Prisutno 14 – za glasalo 13, suzdržan 1. Imamo i opću i entitetsku većinu idemo glasati, dakle, prihvaćeno je da se glasa od tačke 12. do tačke 18. zaključno sa tačkom 18. Ad. 12. – Ad. 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju sporazuma i ugovora