Govor

Dobro, evo, dozvolite mi samo da, promijeniću jednu ili dvije riječi. Znači, da ostaje ovaj prvi dio kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH da u suradnji sa entitetskim vladama, ovo je vrlo bitno s obzirom da je prvenstveno njihova nadležnost, najkasnije u roku ovdje od 3 mjeseca, ja ne bi ovoliki termin ostavljao s obzirom da je informacija pripremljena već je na Vijeću ministara, ali možemo ostaviti, od dana usvajanje ove inicijative u Domu naroda Skupštine sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi informaciju, informaciju o mjerama efektivne zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje u BiH.