Govor

Pa, još jednom gospođa Majkić je potvrdila da, blago rečeno, ne voli istinu, voli da izmišlja, voli da zamjenjuje teze, ne voli da se bavi ozbiljnim pitanjima. I sve su to činjenice. A da je to tako navešću vam samo jedan primjer. Evo, i da odbijete sve prijedloge koje ja predlažem, ali zašto odbiste sve prijedloge koje predloži kolega Miletić, koje su predložili drugi delegati. Odbili ste sve prijedloge koji su došli iz Predstavničkog doma, odbili ste sve prijedloge iz Vijeća ministara. Evo, sada sam pitao ministra konkretne mjere za migrantsku krizu. I? Vi i Vaša politika nedate ni jedan, ni jednu konvertibilnu marku da bi se riješila migrantska kriza. Vi sami sebe razotkrivate, svoju antidržavnu i antinarodnu politiku. Nije ni Dejton zamišljen ni potpisan da biste vi blokirali i opstruirali, već da bi ova zemlja kretala se naprijed, ali nažalost to ne shvatate. Kao što ne shvatate po Poslovniku da kada drugi delegat govori da treba da ćutite u tom momentu. Dakle, ne znate ni Ustav, ni Poslovnik, izmišljate, mijenjate teze, a argumenti Vas potpuno demantuju. Ja ću biti presretan da odbijete sve moje prijedloge, a dajte podržite barem jedan prijedlog kolega iz Predstavničkog, iz Vijeća ministara, bilo čiji.