Govor

Nema potrebe. Riječ nudim podnosiocu inicijative, gospodinu Bećiroviću.