Govor

Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine na sjednici održanoj 16.06.2021. utvrdio je Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje navedene procedure. Za članove Privremene zajedničke komisije iz Doma naroda predloženi su delegati Bariša Čolak, Amir Fazlić i Dušanka Majkić. Otvaram raspravu po ovom pitanju. Je li se neko javlja za riječ? Niko se nije javio za riječ. Zatvaram raspravu. Glasamo o Prijedlogu zaključka. Omogućite glasanje. Prisutno 14 – za glasalo 12, suzdržano 2. Imamo opću, imamo entitetsku većinu. Usvojili smo zaključak, Bariša Čolak, Amir Fazlić i Dušanka Majkić ulaze u Komisiju za imenovanje tri ombudsmena. Prelazimo na tačku 11. Ad. 11. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s entitetskim vladama, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovit prijedlog mjera efektivne zaštite domaće proizvodnje, broj: 02-50-6-1085/21, od 26.05.2021.