Govor

Dakle, isključivo se, dakle, replike i ispravci krivog navoda odnose na diskusije kolega delegata. Tako je to definisano našim dokumentima. Nudim tri zaključka, gospođe Majkić, dakle ja ću ponovo pročitati 1. Dom naroda Parlamentarne skupštine traži od Savjeta ministara da u roku od dva mjeseca od usvajanja ovog zaključka izradi i dostavi Parlamentarnoj skupštini informaciju o stanju u oblasti migracija za period 01.01.-30.06.'21. godine. 2. Navedena informacija treba da sadrži kratak jednostavan prikaz informacija o stanju u oblasti migracija i to samo za period 01.01.'21.-30.06.'21. godine. 3. Informacija treba da sadrži integrisane podatke o stanju migracija iz nadležnosti Ministarstva bezbjednosti i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za navedeni period. Ko je za ovakve zaključke? Prisutno 14 – za je glasalo 9. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. Zaključak je prošao. Idemo na glasanje o samoj Informaciji o stanju u oblasti migracija. Omogućite glasanje. Prisutno 14 – glasalo za 7, protiv 5, suzdržano 2. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. Dakle, Informacija usvojena. Prelazimo na tačku 10. Ad. 10. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-6-1179-1/21, od 24.06.2021.