Govor

Hvala Vama. Zaključujem diskusiju i nudim riječ ministru da odgovori eventualno na postavljena pitanja delegata.