Govor

Evo, pokušaću zaista sad biti kraći. Ovdje su na prethodno izvješće koje smo imali ono, ako se sjećam dobro, za devet mjeseci, ovaj izvještaj ili ovo izvješće urađeno na puno kvalitetniji način, puno je preciznije i ima puno više podataka. Čak smo mi sugerisali da se stave ovdje i neki podaci koji nisu bili u onoj prošloj informaciji. Ali šta ću Vas zamoliti, kada se budete javili za riječ, da mi pokušate odgovoriti na nekoliko pitanja koja su, po meni, mislim, vrlo bitna. Ja neću da brojim sve ovdje prihvatne centre i koji broj ljudi se trenutno nalazi, s obzirom da su ovi podaci stari, je li, već šest mjeseci, ali vidim, evo, jutros da se izgrađuje neki građevinski objekt bar kad je u pitanju Lipa i da se pokušaju uslovi ili uvjeti za smještaj ljudi koji će gore boraviti naprave humanijim. Malo da se našalim na ono Vaše opažanje da ste koordinacijom mjera uspjeli da smanjite priliv migranata, ja mislim da je naša sreća najveća u tome svemu, a to ima velike veze sa aspekta kršenja ljudskih prava tih ljudi koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da informacije kruže čitavim svijetom, i kada vide ovi migranti kako su se ovi proveli u Bosni i Hercegovini i šta se dešava sa njima ovdje onda očigledno ljudi izbjegavaju, sad su pronašli neku drugu rutu koja ide otprilike iz Bugarske i Srbije, preko Rumunije, Mađarske i preko nekih drugih zemalja. I mislim da je to osnovni razlog kad su vidjeli kako se ovdje provode koji se ovdje nalaze u Bosni i Hercegovini, jednostavno iz tih razloga da nas ljudi mimoilaze. Moje pitanje ili moja segistija je sljedeća – mislim da broj kaznenih prijava za osobe koje se bave ilegalnim migracijama vrlo skroman i da policijske agencije po ovom pitanju gotovo ništa nisu uradile. Molim vas, sve policijske agencije, ovdje mislim i na kantone i na županije, znači pošto se tretiraju svi zajedno bar ona područja gdje dolaze migranti, svega 106 ukupno prijava za oko nešto manje od 200 osoba. Mislim da su ti rezultati više nego skromni. Strana 23., molim vas, ovo smo mi tražili da se ubace ovi podaci, donirano nam je 31 milion eura u toku protekle godine od ove četiri međunarodne organizacije koje su ovdje, je li, pomenute. Po izjavama u javnosti premijera Unsko-stanskog kantona, ministra Unsko-sanskog kantona, ljudi tvrde da nikad marku nisu dobili od ovih sredstava. Meni zvuči nevjerovatno. Za ovaj novac koje su ove međunarodne organizacije imale na raspolaganju mi smo mogli napraviti 10 zgrada na području Unsko-sanskog kantona da sve smjestimo da sve bude kao apoteka. Na šta su ti ljudi utrošili pare, kako to rade, da li to rade sa ili bez znanja naših lokalnih, pa ako hoćete i vas državnih institucija. Mislim ako to rade na taj način da je to nedopustivo, to ne rade ni u jednoj drugoj zemlji, i mislim da donacije ove vrste, bez obzira od koga dolaze, mi moramo napraviti neku vrstu koordinacije, prije svega da oni ovim novcem pomognu lokalne zajednice. I tu bi molio da nam date eventualno kakvo dodatno pojašnjenje. Molim vas, ja sam vaš plan mjera i ključne izazove koje ste ovdje pomenuli, nisam nigdje vidio da pominjete, što mi je ovako vrlo interesantno, Predsjedništvo BiH u čijoj je nadležnosti angažman snaga Ministarstva odbrane. Zašto to govorim? U Bosni i Hercegovini i dalje imamo, ovo kolega Jusufović je o tome maloprije par riječi rekao, 432 mjesta za ilegalan prelazak granice. Ja vas molim još jednom, i ja sam zahvalan članovima Predsjedništva, vidim dali su vam nekih pet miliona, ili su vam oni završili, uvjetno rečeno, da vam se dadne tih dodatnih pet miliona da bi koordinirali ove mjere, dajte da angažujemo Oružane snage da se zapriječe ovi ilegalni granični prelazi. Sa tim ćemo omogućiti Graničnoj policiji BiH da za 30 ili 40% lakše obnaša svoj posao. Znači, molim vas da u tom prijedlogu mjera, ... u ovom šestomjesečnom ako se dogovorimo, a vjerovatno ćete ga praviti, da jedna od tih aktivnosti koje budete predvidjeli zaista da predvidite i to. I konačno da vas zamolim, jer ovdje nigdje riječ o tome nema, s obzirom na pogotovo pojedine ili pojačane napore koje imaju pojedine agencije, ovom prilikom se zahvaljujem i MUP-u Republike Srpske i Direkciji za koordinaciju koji su izašli u pomoć Graničnoj policiji BiH, i dajte, molim vas, da u konačnici riješimo i status policijskih službenika. Znači, pogotovo kada su u pitanju ovi najniži činovi, on je mizeran i zaista da te ljude pokušamo nagraditi za onaj posao koji rade s obzirom na njihovu nepopunjenost, da ne pretjerujem sad, ali sigurno oni rade taj posao u duplom obimu. Hvala vam lijepo.