Govor

Smatram kada je u pitanju migrantska kriza da mi više nemamo vremena za jalove rasprave, za odugovlačenja i za neke isprazne zaključke. Nama trebaju konkretne mjere i sistemska aktivnost, dakle, da imamo tačno koje mjere preduzimamo i mjerljive analize da vidimo kako to realiziramo. Prema procjenama nadležnih da bi uspostavili iole kontrolu na državnoj granici Bosne i Hercegovine Bosni i Hercegovini je potrebno oko 1.200, minimalno 1.200, policijskih službenika DGS-a. U ovoj informaciji, ne zanam da li su svi obratili pažnju, između ostalog, govori se i o jačanju kadrovskih kapaciteta Državne granične službe, i kao jedna od konkretnih mjera navedeno je obuka, zapošljavanje, je li, edukacija 160 kadeta i sredstva za zapošljavanje oko 400 policijskih službenika Državne granične službe. S obzirom da je to mjera mene je interesiralo koji je iznos potrebnih finansijskih sredstava, pa smo dobili i taj podatak, 3.650.000 jednokratno i 7.350.000 KM godišnje. Koji je izvor finansiranja, piše donatorska sredstva i Budžet Bosne i Hercegovine. S obzirom da u ovom mjesecu, julu 2021. godine, trebamo imati i budžet ovdje na razmatranju u Parlamentarnoj skupštini BiH ja imam konkretno pitanje za ministra ako može da odgovori – od ovih navedenih potrebnih sredstava koliko je u predloženom budžetu, koji je stigao već, prema mojim informacijama, u Parlamentarnu skupštinu, osigurano sredstava? To su konkretne stvari da vidimo je li to urađeno, ako nije zašto nije i ko to blokira.