Govor

Dobili ste mišljenja Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH i Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, komisije nisu prihvatile Informaciju. Predstavnički dom je na 21. sjednici, održanoj 15.06.2021. godine, primio k znanju Informaciju. Riječ nudim predsjedavajućem, dvojici predsjedavajućih zajedničkih komisija. Je li se neko javlja od predsjedavajućih? Niko nema potrebe da dopunjava. Riječ nudim podnosiocu Informacije, koji je prisutan. Javiće se, ovaj, gospodin, ministar Cikotić će pojasniti Informaciju. Izvolite.