Govor

Nema potrebe. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Gospođa Majkić se javila za riječ. Izvolite.