Govor

Nema potrebe. Riječ nudim podnosiocu Izvještaja ako je prisutan. Nema ga. Otvaram raspravu. Je li se neko javlja za riječ? Niko se ne javlja za riječ. Zatvaram raspravu. Glasamo o Izvještaju o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2018. godinu. Prisutno 13 – glasalo je za 6, suzdržano je bilo 7. Imamo opću većinu, imamo i entitetsku većinu. Prema tome, Izvještaj je prošao i usvojen je. Prelazimo na tačku sedam, Ad. 7. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01,02-50-18-534/21 – veza: akt broj: 03-50- 13-25-15/21, od 01.03.2021.