Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Obzirom da smo na Povjerenstvu za obranu i sigurnost raspravljali o ovim izvješćima i tad sam ja iznijela više nas svoje stavove da izvješće nije onako kako bi trebalo biti po našem mišljenju, da treba pored krajnjeg korisnika, a to je država, broja dozvola, npr. jedna, Mil kategorija po EU ML3. i vrijednost u eurima izvezene ili uvezene robe, treba sadržavati jasno ko je uvoznik, ko je izvoznik, o kojoj vojnoj opremi ili proizvodima dvojne namjene se radi, ko je krajnji korisnik. Znači, smatramo da ovo sadašnje izvješće ne daje pravu informaciju šta se uvozi u Bosnu i Hercegovinu, šta se izvozi iz Bosne i Hercegovine, ko uvozi, ko izvozi, što otvara mogućnost da postoji mogućnost, uvjetno rečeno, nekontroliranja od institucija Bosne i Hercegovine. I u tom smislu ja predlažem jedan zaključak da mi kao Dom naroda zadužimo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da buduća godišnja izvješća o izdanim, odbijenim, realiziranim dozvolama za vanjskotrgovinske namjene moraju sadržavati ime, naziv uvoznika, izvoznika, krajnjeg korisnika, kao i vrstu oružja, vojne opreme i roba dvojne namjene. Ostale značajke ostaju kao što su u ovoj tabeli. Jako je bitno, znači, da imamo kontrolu kao što, znači smatram da je taj zaključak, ja sam ga pripremila, pa, evo, da se oko ovog zaključka odredimo.