Govor

Nije prisutna. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Gospođa Pendeš se javlja za riječ. Izvolite Marina.