Govor

Ne idemo u drugi krug glasanja, biće naknadno usaglašavanje. Prelazimo na tačku tri, Ad. 3. Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-764/21, od 30.04.2021.