Govor

Hvala Vama. Niko se nije javio dalje za riječ. Glasamo o proceduri, dakle o tome da li ćemo Prijedlog zakona razmatrati po hitnom postupku u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda. Omogućite glasanje za proceduru. Za je glasalo 10 u Federaciji, u Republici Srpskoj je 3 glasalo protiv. Dakle, nemamo entitetsku većinu. Hoćemo li ići u drugi krug glasanja?