Govor

Moje pitanje upućeno je predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji i ono je konkretno formulirano na način da i bosanskohercegovačka i međunarodna javnost dobije jasan odgovor na pitanje šta je Vijeće ministara BiH učinilo u ovom mandatu s ciljem zakonske zabrane negiranja genocida i pravosnažnih sudskih presuda najviših međunarodnih sudova. Ja danas, dakle, pitam gospodina Tegeltiju kao predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, države punopravne članice UN-a – Šta je uradilo Vijeće ministara po tom pitanju? Ujedinjene nacije su osnovale te međunarodne sudove, međunarodni sudovi su presudili i te presude se moraju poštovati. Podsjećam za osnivanja Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju glasalo je svih 15 članica Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući i pet stalnih članica Vijeća sigurnosti, SAD, Rusiju, Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kinu. Također podsjećam da je u Dejtonskom mirovnom sporazumu sadržana odredba o procesuiranju ratnih zločinaca i formiranju Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. To, dakle, nije duh Dejtona već slovo Dejtona i to treba javno reći. E sada, moje pitanje glasi, dakle, za predsjedavajućeg Tegeltiju – Dokle će da krši odluke sudova Ujedinjenih nacija i ne donosi takvu vrstu zakona, dokle će u ovoj zemlji da se bude protiv Evropske unije i Evropskog parlamenta? Ako gospodo ne poštujete presude najviših sudova na svijetu, pa koga vi onda uopšte poštujete na svijetu danas? Ja mislim da moramo dobiti odgovor na to pitanje. Evo prije tri mjeseca kolega i Miletić i ja predložili smo konkretan zakon, on je oboren ovdje u Domu naroda. Ja sada očekujem da Vijeće ministara BiH predloži takav zakona, jer je to naša međunarodna obaveza, ali je i moralna i ljudska obaveza u BiH.