Govor

Pa ne mogu kazat da sam zadovoljna odgovorom iz jednostavnog razloga što smatram da institucije BiH, počev od ovoga Parlamenta, ali naravno i Vijeća ministara BiH trebaju razmišljat o tome šta su ljudska prava i ne trebamo, ne treba nama Istanbulska konvencija da bismo mi zaštitili žene, djecu i one koji su pod torturama i smatram da sigurne kuće treba praviti za ove nasilnike, a ne za žene, to pod broj jedan. I ovaj, i smatram da ne treba inicijativa od strane nekih nevladinih organizacija da bi se napravile izmjene zakona, zakoni se trebaju mijenjati u ministarstvima koja su nadležna za te stvari. U tom smislu, hvala na odgovoru, decidan je odgovor, ali ja nisam zadovoljna u smislu suštine.