Govor

Dakle, ima li neko ko bi dao odgovor na ovo pitanje gospodina Miletića? Nema niko. Preostaje gospodine Miletiću da postavite, ovaj, ili usmeno ili pismeno pitanje. Dakle, glasamo 14., 15., 16., 17. tačke, ratifikacija Ko je za? Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu, dakle svi su glasali za ratifikaciju, nije bilo ni protiv ni suzdržanih. Ja neću sada ponovo čitati jer sam pročitao, ovaj, kada smo usvajali dnevni red, usvojene su tačke 14., 15., 16. i 17. i dokumenti koji su u njima ratificirani. Zaključujem 18. sjednicu Doma naroda. Bićete naknadno obaviješteni o datumu održavanja sljedeće, odnosno junske sjednice Doma naroda. Hvala vam.