Govor

Nema potrebe. Otvaram raspravu. Je li se neko javlja za riječ? Niko se nije javio za riječ. Prema tome ...