Govor

U skladu sa prijedlogom liste uspješnih kandidata za imenovanje koji je dostavilo Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH danas treba da se izjasnimo o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovin, dakle kao što rekoh, iz bošnjačkog, hrvatskog, srpskog naroda i reda ostalih. Predstavnički dom je na 20. sjednici, održanoj 25.05. ove godine, imenovao sljedeće članove Upravnog odbora Javnog RTV servisa. Iz bošnjačkog naroda je to Elvir Lemeš, iz hrvatskog naroda je Valentina Rupčić, iz srpskog naroda je to Rajko Radovanović, iz reda ostalih je to Slavko Rolih. Otvaram raspravu. Je li se neko javlja za riječ? Nema rasprave, tako da zatvaram raspravu. Glasamo o imenovanju Elvira Lemeša za člana Upravnog odbora Javnog RTV servisa iz bošnjačkog naroda, Valentine Rupčić za člana Upravnog odbora Javnog RTV servisa ispred hrvatskog naroda, Rajka Radovanovića za člana Upravnog odbora Javnog RTV servisa iz srpskog naroda i Slavka Roliha za člana Upravnog odbora Javnog RTV servisa iz reda ostalih. Dajte na glasanje. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. Iz Federacije BiH – 7 za, 2 protiv 1 suzdržan, iz Republike Srpske – svih četvero za. Konstatujem da smo imenovali Elvira Lemeša, Valentinu Rupčić, Rajka Radovanovića i Slavka Roliha za članove Upravnog odbora Javnog RTV servisa. Idemo, dakle, na zadnju tačku dnevnog reda, to je davanje saglasnosti za ratifikaciju ugovora i amandmana na sporazum. Predlažem da objedinimo raspravu i glasanje o tačkama od 14. do 17., uključujući i tačku 17. dnevnog reda. Ko je za to da objedinimo raspravu i glasanje? Svi su glasali za, tako da imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. Gospodin Čović je u međuvremenu otišao, ima druge obaveze, tako da on nije glasao. Prema tome, imamo konsenzus, idemo zajedno od tačke 14. do tačke 17. Ad. 14. – Ad. 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju ugovora i amandmana na sporazum.