Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine. Komisija je prihvatila Izvještaj i predložila Domu njegovo usvajanje. Predstavnički dom je na 19. sjednici, održanoj 28. aprila ove godine, usvojio Izvještaj. Riječ nudim Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije.