Govor

Stiglo je Mišljenje. Napominjem da je Predstavnički dom na svojoj 19. sjednici, održanoj 28. aprila ove godine, usvojio Izvještaj. Riječ nudim Amiru Fazliću, predsjedavajućem Komisije. Amire ima li potrebe da obrazlažeš?