Govor

Ponovit ćemo. Dakle, je li tražite da ponovimo?