Govor

Hvala. Dakle, niko se više nije javio za riječ. Ja ću sebi dopustiti samo da konstatujem neke stvari koje sam konstatovao i kao član Predsjedništva u odnosu na Centralnu banku. Mi držimo naš novac napolju, milijarde maraka za koje nekad plaćamo, ovaj, ne da ne uzimamo kamatu za njih, nego plaćamo to što naš novac stoji u nekim bankama i razvija neke druge zemlje. Dalje, hatije, što biste nešto držali u hartijama. Zlato je poskupilo u zadnjih 10 godina skoro 50%. Prema tome, da ste imali više u zlatu imali bi sad možda jednu milijardu maraka više vrijednosti. Curency board nas je zakovao za euro i, dakle, šta se desi sa eurom, ako oni budu proizvodili inflaciju proisvest će inflaciju i za našu monetu, itd. Mislim da bi trebali biti hrabriji i kreativniji. Niko se drugi nije javio za riječ. Zatvaram diskusiju. Dajem na glasanje, dakle, ovaj Izvještaj.