Govor

Dakle, mi smo govorili na temu dio novca da se iskoristi za tu namjenu. Dakle, nismo rekli preselite pa investirajte u domaće hartije od vrijednosti, rekli smo probajte 10% da napravimo. Ali to je jeretička misao. Na kraju razgovarajte, u stručnim krugovima razgovarajmo šta to znači. Je li problem da o tome razgovaramo i da stručni ljudi o tome zauzmu konačan stav? Do sada je bilo nećemo o tome ni da pričamo. Dakle, u ovoj zemlji je ili će biti onako kako ti ja kažem ili to neće biti. Pa, za koga je to dobro? Ni za koga. Otvorite mogućnost da se o svemu govori. Drugo, pitao je, politika smanjenja obaveznih rezervi, trebaju vam toliko, dakle govorimo o tome ne dirnite ni jedan cent koji se dodiruje od modula curency boarda. ... o tome napominjemo, govorim o ovom segmentu koji se zna, znači smanjenje obavezne rezerve. Ma zato nismo ni počeli ni diskusiju, ni priču, ništa od toga. Pa, čekajte, u ovakvoj zemlji, sve banke kažu, su učinili nešto u ovoj situaciji COVID-a da podese svoju politiku u skladu sa okolnostima u kojima se nalazimo. Jedino Centralna banka nije ništa uradila. Ne može to biti mjera. Dakle, ovo je vapaj da se o tome počne govoriti.