Govor

Evo, završavam. Dakle, ponudili smo ova dva zaključka, guverner sam nije imao ništa protiv njih, tako da očekujem da će se Dom izjasniti o njima. Hvala.