Govor

Nema potrebe. Dakle, otvaram raspravu. Je li se neko od delegata javlja za riječ? Zlatko Miletić. Izvolite.