Govor

Nema potrebe. Riječ nudim podnosiocu Izvještaja ako je prisutan.