Govor

Bariša smatra da nema potrebe da obrazlaže. Riječ dajem podnosiocu inicijative, koji se javio za riječ, gospodinu Bećiroviću. Izvolite.