Govor

Jeste, za paket. Možemo i ponoviti ako niste stigli. Ovaj, dakle, stigli su svi, s tim da je gospodin Bećirović suzdržan. Je li tako Denise?