Govor

Dakle, radi se o drugom čitanju, vodi se rasprava o amandmanima i glasa se o samom Prijedlogu zakona. Dobili ste Izvještaj Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Komisija je prihvatila tekst Prijedloga zakona, te predlaže i Domu njegovo usvajanje. Riječ nudim gospodinu Lazaru Prodanoviću, predsjedavajućem Zajedničke komisije za ljudska prava. Nema potrebe. Sada riječ nudim samom predlagaču Zakona, ako je prisutan. Denis Zvizdić je prisutan, ali smatra da nema potrebe. Otvaram raspravu. Je li se neko javlja za riječ? Niko se ne javlja za riječ. Zatvaram raspravu. Glasamo o Prijedlogu zakona