Govor

Gospodine Bećiroviću imaćete priliku da obrazložite, ovaj, ako bude tačke dnevnog reda, već ste sad probili, ovaj, predviđeno vrijeme.